Consigno.no er en abonnementstjeneste som løper for ett år om gangen. Abonnementet forhåndsfaktureres, og forfaller ved ny fakturautsendelse ett år senere. Abonnemenet kan sies opp ved forfall. Det er ikke oppsigelsestid.

Grunnskoler: kr 1375,- pr år.
Videregående skoler: kr 1995,- pr år.

Andre skoleslag: Ta kontakt.

Alle priser er inkl. mva. Kommuner får gode rabatter hvis flere enn fem skoler skal ha abonnement.